درباره ما

صاحب امتیاز ابن وبسایت و اپلیکیشن آقای مرتضی ملک زاده می باشد.

این وبسایت و اپلیکیشن جهت ثبت و دریافت اطلاعات تمامی صنف ها و کسب و کارهای موجود در سطح شهر قرچک طراحی شده است. فروشگاه ها و اصناف می توانند جهت پیشبرد و تبلیغات از این وبسایت استفاده کنند. همچنین شهروندان می توانند کالا‌ها و لوازم خود را به فروش برسانند.

Close